Mijn Dienstverlening

Ik treed op als coördinator bij veranderprojecten en ben als project- of interimmanager beschikbaar voor:

  • Pensioenfondsen die transities uitvoeren.
  • Financiële instellingen die een nieuwe vermogensbeheerder wensen te selecteren.
  • Financiële instellingen die een nieuwe beleggingsadministrateur wensen aan te stellen of nieuwe beleggingsadministratie-software wensen aan te schaffen (denk aan de DC– propositie i.h.k.v. het nieuwe pensioenstelsel).
  • Fondsaanbieders die nieuwe beleggingsfondsen (bijv. vastgoed CV’s) in de markt willen zetten.
  • Verder ben ik beschikbaar als kwartiermaker of als lid/adviseur van beleggingsadviescommissies.